Aardalens Venner © 2007-2019Referat årsmøte 2017

Referat årsmøte 2018

Årdalens Venner er nedlagt frå
og med 1. januar 2019 etter
vedtak i to etterføljande ordinære årsmøter (2017 og 2018).

Nettsiden opprettholdes
av Inge Bakke, Selje

Framside ---- Organisasjon ---- Dokumentasjon ---- Tiltak ---- Vegetasjon ---- Kart ---- Bilete
 

 

Kjelde Dokument
Anne Lise Koller, Universitet for miljø- og biovitenskap, mai 2010

Masteroppgave ved Institutt for naturforvaltning, Universitet for miljø- og biovitenskap:
"Gården Årdal i Selje - en vegetasjonsøkologisk undersøkelse av kulturmark" (PDF, 15 MB)

Figur 6.1: Historisk arealbrukskart med stedsnavn (PDF, 4MB)

Vedlegg 5: Artslister for habitatkartlegging med fokus på historisk arealbruk (PDF)

Vedlegg 6: Samlede data for rutene på tidligere slåtteenger og tidligere åkrer (PDF)

Mons Kvamme, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Seksjon for landskapsøkologi, 22. august 2010 Radiologisk datering av to trekullhorisonter fra Årdal, Selje kommune, Sogn og Fjordane. (PDF)
Mons Kvamme, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Seksjon for landskapsøkologi
1. desember 2009
Datering av «fossile» dyrkningshorisonter ved Årdal, Selje kommune, Sogn og Fjordane. (PDF)
Rapport til Høgskulen i Sogn og Fjordane frå Ingvild Austad og Anne Lise Koller
November 2009
Årdal i Selje. Skjøtselsplan for
kulturlandskapet. Delområde under nasjonalt,
utvalgt kulturlandskap – Hoddevik – Liset.
(PDF 1,34 MB)
Landbruks- og matdepartementet,
23. juli 2009
Kulturlandskap Hoddevik - Liset, PDF
Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Statens landbruksforvaltning, juli 2009 Brosjyre: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, PDF
Fjordenes Tidende 28. desember 1994 "Attende til vogga og steinrøysne"
Portrettintervju med Arvid Aardal, 1994, PDF
( 8 MB)
Statistisk Sentralbyrå Jordbruksteljing for Norge 1949: Aardal (PDF)
Statistisk Sentralbyrå Jordbruksteljing for Norge 1939: Aardal (PDF)
Statens Landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET
Tilråding til Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet, datert 22. desember 2008, PDF
    
( 8 MB)
Anne Lise Koller, Universitet for miljø- og biovitenskap, mai 2008 Vegetasjonshistorisk undersøking på Årdal, Rydjejorda og Liberstølen
Anne Lise Koller, Universitet for miljø- og biovitenskap, november 2007 Namnekart for Aardalen (PDF)
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavdelinga, 22. februar 2007 Antikvarisk vurdering av Aardalen (PDF)
Foto frå 1952 Bilde frå 1952 med nemningar på teigane
Dagfred Berstad, Ervik
(intervju i Tjørvåg 2003)
Intervju med Arvid Aardal, siste brukar i Aardalen (PDF)
Foto frå 1938 Brødrene Aardal ved naustet 1938
Kulturhistorisk leksikon, http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp Referanse til Aardalen (Årdalen)

 

 


Kusymre (primula vulgaris)

I dei solrike bakkane ved Årdal
kjem kusymra tidleg om våren.