Aardalens Venner © 2007-2019Referat årsmøte 2017

Referat årsmøte 2018

Årdalens Venner er nedlagt frå
og med 1. januar 2019 etter
vedtak i to etterføljande ordinære årsmøter (2017 og 2018).

Nettsiden opprettholdes
av Inge Bakke, Selje


Framside ---- Organisasjon ---- Dokumentasjon ---- Tiltak ---- Vegetasjon ---- Kart ---- Bilete
 


Garden Aardal ligg på sørvestsida av Stadhalvøya


Detaljkart over Aardalen og kulturområda omkring

 

 


Kusymre (primula vulgaris)

I dei solrike bakkane ved Årdal
kjem kusymra tidleg om våren.