Aardalens Venner © 2007-2019Referat årsmøte 2017

Referat årsmøte 2018

Årdalens Venner er nedlagt frå
og med 1. januar 2019 etter
vedtak i to etterføljande ordinære årsmøter (2017 og 2018).

Nettsiden opprettholdes
av Inge Bakke, Selje

Framside ---- Organisasjon ---- Dokumentasjon ---- Tiltak ---- Vegetasjon ---- Kart ---- Bilete
 

 

Årsmøte

Styremøtereferat

Anna

Referat frå årsmøte 2018 (pdf)

Årsmelding 2018 (pdf)

 

Bli medlem!

Vedtekter

Avtale med grunneigarane

 

 

Innkalling til årsmøte
21. mars 2018 (pdf)

Referat frå årsmøte 2017 (pdf)

Årsmelding 2017 (pdf)

 
Referat 26. februar 2017 (pdf)
Årsmelding 2016 (pdf)
12. mars 2017
Referat 20. mars 2016 (pdf)
Årsmelding 2015 (pdf)
7. august 2016
Referat 15. mars 2015 (pdf)
Årsmelding 2014 (pdf)
21. februar 2015 (pdf)
Referat 16. mars 2014 (pdf)
Årsmelding 2013 (pdf)
Resultatrekneskap 2013 (pdf)
26. januar 2014 (pdf)
17. februar 2013 (pdf)

Tillitsvalde 2008
Referat 24. mars 2008
Årsmelding 2007 (pdf)
Resultatrekneskap 2007
Budsjett 2008

7. september 2008
6. april 2008
17. februar 2008
10. februar 2008

 

 

28. desember 2006
5. november 2006
26. august 2006
14. mai 2006
8. april 2006
26. mars 2006

 

 


Kusymre (primula vulgaris)

I dei solrike bakkane ved Årdal
kjem kusymra tidleg om våren.