Aardalens Venner © 2007-2019Referat årsmøte 2017

Referat årsmøte 2018

Årdalens Venner er nedlagt frå
og med 1. januar 2019 etter
vedtak i to etterføljande ordinære årsmøter (2017 og 2018).

Nettsiden opprettholdes
av Inge Bakke, Selje


Framside ---- Organisasjon ---- Dokumentasjon ---- Tiltak ---- Vegetasjon ---- Kart ---- Bilete
 

 

Dato Tiltak  
24.08.2014 Friluftsgudsteneste i Årdalen (pdf)
14.04.2013 Våningshuset ferdig utvendig (pdf)
14.04.2013 Bråtebrenning i Årdalen (pdf)
16.12.2012 Status for våningshuset i Årdalen (pdf)
26.08.2012 Gudsteneste i Årdalen (pdf)
29.12.2011 Juleorkanen 2011: Skade på naustet på Rydjajorda (pdf)
08.10.2011 Ny kledning (pdf)
18.09.2011 Vindauge (pdf)
28.08.2011 Gudsteneste i Årdalen (pdf)
30.07.2011 Slåttearbeid sommaren 2011 (pdf)
2.10.2010 Dugnad på skorstein, elveløp og tun (pdf)
26.09.2010 Skorsteinen på våningshuset ferdig
29.08.2010 Friluftsgudsteneste søndag 29. august 2010
18.11.2009 Nytt mønebeslag på våningshuset og vern av kårhuset (pdf)
7.11.2009 Dugnad på torvhuset på Liberrstøylen (pdf)
31.10.2009 Dugnad på torvhuset på Liberrstøylen (pdf)
19.10.2009 Møte med Fylkesmannen, Høgskulen og Selje kommune (pdf)
23.08.2009 Friluftsgudsteneste søndag 23. august 2009
04.04.2009 No skal tunet ordnast
04.04.2009 Fyrste slåtten rekordtidleg i år
07.02.2009 Rydding i fjøset i Årdalen
07.02.2009 Geitefjøset
08.11.2008 Taket tett på Flistra-lada
04.10.2008 Nye vindauge til Årdalen ferdig laga – meisterleg handverk!
14.09.2008 Taket på våningshuset er ferdig  
17.08.2008 Taket på våningshuset, statusrapport 17.08.2008  
17.08.2008 Friluftsgudsteneste i Aardalen, referat
07.08.2008 Tilskot på 5000 kr frå Sparebanken Vest  
09.08.2008 Dugnad i Aardalen laurdag 9. august
03.08.2008 Statusrapport takreparasjon
03.08.2008 Melding om SMIL-midlar frå Selje kommune
28.07.2008 Takreparasjon i Aardalen  
29.04.2008 Helikoptertransport til Aardalen  
27.04.2008 Brenselstorv  
27.04.2008 Material og takstein  
04.04.2008 Dugnad på utdoen i Aardalen (pdf) (opnast i nytt vindu)  
12.05.2007 Dugnad på torvhuset nedanfor Liberrstøylen (htm)  

 

 


Kusymre (primula vulgaris)

I dei solrike bakkane ved Årdal
kjem kusymra tidleg om våren.