Aardalens Venner © 2007-2019Referat årsmøte 2017

Referat årsmøte 2018

Årdalens Venner er nedlagt frå
og med 1. januar 2019 etter
vedtak i to etterføljande ordinære årsmøter (2017 og 2018).

Nettsiden opprettholdes
av Inge Bakke, Selje


Framside ---- Organisasjon ---- Dokumentasjon ---- Tiltak ---- Vegetasjon ---- Kart ---- Bilete
 


Planter i Aardal og omegn

Bleikstarr Blåknapp
Blåklokke Einstape
Engfiol Enghumleblomst
Engkarse Engsoleie
Fagerperikum Fjellmarikåpe
Jonsokkoll Jordnøtt
Knappsiv Kusymre
Kystbergknapp Kystgrisøyre
Lyssiv Skogstorkenebb
Småsmelle Stankstorkenebb
Storblåfjør Strandnellik
Tepperot Tveskjeggveronika
Vårkål Vårmarihånd
Ramsløk Gjeldkarve
Hanekam Nattfiol
       

 

 


Kusymre (primula vulgaris)

I dei solrike bakkane ved Årdal
kjem kusymra tidleg om våren.